Blok geeft antwoord op complexe zorgvragen. Dat doen we met een flinke dosis ervaring, inzicht en gedrevenheid. Zorg voor mensen is geen kwestie van een handboek openslaan, een app downloaden of een stappenplan volgen. Niemand is standaard. De problemen waar onze cliënten mee kampen zijn verre van eenvoudig. Daarom is onze aanpak alles behalve conventioneel.

 

Blok is anders. We prikkelen, confronteren en irriteren. Ontregelen en dagen uit.

Zo komen we tot de kern. Dan gaan we gericht bouwen. Met genoeg (eigen)wijsheid om het niet alleen beter te weten maar het ook beter te doen.

 

Blok boekt resultaat. We helpen mensen op weg, bijvoorbeeld na detentie of verslaving. We geven onze cliënten perspectief; inzicht en handvatten om hun eigen leven op orde te krijgen. Dat betekent zoeken naar werk of dagbesteding, een goede plek om te wonen. Tegelijkertijd werken we aan het voorkomen van terugval.
Blok stuurt en bouwt, begeleidt en stimuleert. Zodat cliënten verder kunnen
en dossiers gesloten.

 

Blok integreert. Complexe problemen zijn niet voor niets complex. Een verslaving grijpt in op alle fronten van een mensenleven. Financiële problemen staan zelden

op zichzelf. Daarom brengen we alle problemen in kaart. En werken we op alle onderdelen aan resultaat. Deze integrale aanpak is wat ons onderscheidt. En wat

onze cliënten ook daadwerkelijk verder helpt.

 

Aanpakken. Opruimen. Vooruitkijken.

Blok in hokjes? Dat is niet onze manier van werken, maar wel hoe we helderheid geven aan onze organisatie.

 

Blok Social Society biedt hulp en ondersteuning aan mensen met complexe problemen. We doen dat op een eenvoudige, heldere en onconventionele manier.

Alles om onze cliënten zo snel mogelijk weer op weg te helpen.

 

Blok Social Finances geeft overzicht, inzicht en oplossingen bij financiële problemen. We voorkomen erger en werken aan beter, dit alles als onderdeel
van onze integrale aanpak.

 

Blok Social Professionals is er voor mensen in het bedrijfsleven. Want
verslavings- of financiële problemen treffen mensen in alle lagen van de
bevolking. De problemen zijn identiek, de aanpak verschilt. Ook hier bouwt
Blok aan perspectief.

Geen routine,

maar expertise.

Blok is:

de draad van het leven weer oppakken. Naar de toekomst durven kijken. Voorzichtig plannen maken. Onze cliënten vertellen hoe Blok hen hierbij heeft geholpen.

Dit is Blok.

085 002 22 10

info@bloksocialsociety.nl

Bezoekadres

Stationsweg 142

5807 AD Oostrum

privacy- en klachtenreglement en algemene

voorwaarden beschikbaar op aanvraag